Tietosuoja


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Vauvaamo kerää asiakkaista tietoa asiakasrekisteriin ja verkkosivuilla on käytetty Google analytics -työkalua.

REKISTERINPITÄJÄ

Vauvaamo, Tytti Pekonen

Y-tunnus 3356701-1

vauvaamo@gmail.com

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Tytti Pekonen

vauvaamo@gmail.com

Puh. 044 4939 535

REKISTERIN NIMI

Vauvaamon asiakasrekisteri

  • rekisteri asiakkaista

REKISTERITIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Haastattelemalla ja hoidon yhteydessä kerätyt tiedot säilytetään vain niin kauan kuin niitä tarvitaan tai lain salliman enimmäisajan. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin. 

KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteriä käytetään Vauvaamon ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen esim. ajanvaraus, haastattelu, tutkiminen, hoidon suunnittelu ja sen toteutus sekä hoidon seuranta. Tietojen käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen ja sen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan tietoista kirjallista suostumusta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri sisältää asiakkaalta saadut tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • osoite
  • puhelinnumero
  • sähköpostiosoite
  • asiakkaan hoidon kannalta välttämättömät terveystiedot sekä muut hoitoon liittyvät asiakkaan antamat esitiedot
  • käyntitiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasrekisterin tiedot saadaan asiakkaalta sopimuksen syntymisen yhteydessä ja/tai alaikäisen lapsen huoltajalta. Haastattelun ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

Google analytics -työkalua käytetään mm. kävijäseurantaan, analytiikkaan ja mainonnan kohdentamiseen. Nämä tiedot voit estää hylkäämällä evästeet tullessasi verkkosivulle. Täältä löydät, miten Google voi käsitellä vierailijoista kerättyjä tietoja: https://policies.google.com/privacy?gl=fi

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Asiakasrekisterin sisältöä ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle eikä kolmansille osapuolille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisterin tiedot ovat kirjattu manuaalisesti paperiseen muotoon ja niitä säilytetään lukitussa tilassa. Tila, jossa manuaalista asiakasrekisteriä säilytetään, on rajoitettu ja valvottu.

TARKASTUSOIKEUS JA TARKASTUSOIKEUDEN TOTEUTTAMINEN

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Allekirjoitetulla kirjeellä on mahdollista saada tietää itseä koskevat tiedot. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö antaa mahdollisuuden tutustua asiakasrekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka korjataan viipymättä.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on päivitetty 24.5.2023